Home
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

dla Świadków Jehowy
(1 przeglądających) (1) Gość

TEMAT: dla Świadków Jehowy

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 3 tyg. temu #4268

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
sahcim napisał:
Jacek.J napisał:
Ależ jak wyznaję Jezusa jako swojego Pana i Boga. I tak robi każdy ŚJ.
Nie uznajemy tylko Jezusa za Boga Najwyższego [wszechmocnego] bo tym jest tylko i wyłącznie jego Ojciec Jehowa Bóg.
No dobra Jacku...skoro uznajesz w osobie Jezusa Boga ale nie tego który jest Najwyższy, to dlaczego wyznajesz swoim Panem i Bogiem kogoś innego(inną osobę) niż nakazuje Najwyższy? i gdzie w Piśmi jest napisane, że można wyznawać(powtarzam wyznawać) swoim Panem i Bogiem innego Boga poza Najwyższym ?? Jacek.J napisał:
Sam Jezus nauczał;

Jan 10: 34 Jezus im odrzekł: „Czy w waszych Pismach nie napisano: ‚Powiedziałem: „Jesteście bogami”’? 35 Bóg więc nazwał ‚bogami’ tych, przeciw którym sam się wypowiadał — a przecież Pism nie można unieważnić. 36 Jak w takim razie mnie — którego Ojciec uświęcił i posłał na świat — możecie posądzać o bluźnierstwo, bo powiedziałem, że jestem Synem Bożym?
No i gdzie tutaj masz powiedziane, że możesz kogoś innego niż tylko Boga Najwyższego wynazwać(powtarzam - wyznawać) swoim Panem i Bogiem oraz czy możesz wskać w nauczaniu apostolskim(Dziejach Ap, Listach czy Apokalipsie) taką praktykę żeby ktoś z uczniów Pańskich wyznawał Panem i Bogiem kogoś innego poza Bogiem Najwyższym ?

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 3 tyg. temu #4269

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
W rozdziale 14, werset 1, czytamy, że sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych miało wypisane na czole imię Baranka i imię jego Ojca. Ci którzy poszli za Barankiem i za dwunastoma apostołami oraz ci, którzy posłuszni Ojcu przyszli z dwunastu pokoleń Izraela, stanowią teraz jedną wspólnotę. Stare łączy się z Nowym, aby Syn Boga Izraela wraz ze swoimi świętymi objął pełnię panowania (12 x 12 x 1000) nad światem. Święty Jan widzi wielki tłum tych, którzy należą do 144 000. Tak wielki, że nikt nie mógł ich zliczyć (Ap 7,9). Gdyby traktować tę liczbę dosłownie, a nie symbolicznie, trudno byłoby wytłumaczyć wspomnianą niemożliwość policzenia zbawionych. W wersecie 4 (Ap 14) czytamy, że ci zbawieni nie splamili się obcowaniem z kobietą. Nie należy tego rozumieć, że wśród nich znajdą się tylko mężczyźni, którzy nigdy nie współżyli z kobietą. Do grona zbawionych wejdą jedynie ci, którzy nie zdradzili Boga obcując z innymi bogami i nie splamili się z wielką nierządnicą „pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa”, o której mowa w rozdziale 17.

Zbawieni śpiewają przed tronem Baranka pieśń, której nikt inny nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy (Ap14,3). Cóż to za pieśń? Najprawdopodobniej tej samej treści, jaką śpiewały cztery postacie i 24 starców do melodii modlitw świętych (Ap 5,8-10. 12-14) oraz aniołowie (Ap 7,11).

Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie
bo zostałeś zabity i pozyskałeś dla Boga swoją krwią
ludzi z każdego pokolenia… (por. Ap 5,9)
Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo,
i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i uwielbienie… (por. Ap 5,12)
Zasiadającemu na tronie i Barankowi
uwielbienie i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków (por. Ap 5, 13b).
Uwielbienie i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen (por. Ap 7,11b).

Jest to pieśń śpiewana w sercu (Ef 5,19). Nie wystarczy więc nauczyć się słów. Trzeba ją sercem śpiewać, całym swoim życiem. A to wystarczy, aby być zaliczonym do grona zbawionych.
Ostatnio zmieniany: 10 mies., 3 tyg. temu przez frater.

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 3 tyg. temu #4271

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
(J 14,1-6)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 2 tyg. temu #4274

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
(J 14,7-14)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy starczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 2 tyg. temu #4275

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
Mk12,35-37

Mesjasz Synem Bożym10

35 Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? 36 Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje11. 37 Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał
.

Odp: dla Świadków Jehowy 10 mies., 1 tydzień temu #4279

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
(J 16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Odp: dla Świadków Jehowy 9 mies., 4 tyg. temu #4290

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1342
 • Oklaski: 8
(Rz 8, 8-17)
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojażni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Wygenerowano w 0.99 sekundy