Home
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Dokument Episkopatu USA o reiki
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Dokument Episkopatu USA o reiki

Dokument Episkopatu USA o reiki 9 lata, 7 mies. temu #1204

  • stmeusz
  • ( Użytkownik )
  • Offline
  • Ekspert
  • Posty: 85
  • Oklaski: 10
Dokument Episkopatu USA o reiki

ZASADY WARTOŚCIOWANIA REIKI JAKO TERAPII ALTERNATYWNEJ
Komitet Doktrynalny Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (26 marca 2009 )


1. Od czasu do czasu pojawiają się pytania dotyczące różnych alternatywnych terapii, które często są dostępne w Stanach Zjednoczonych. Czasem pyta się biskupów: "Jaka jest postawa Kościoła względem tych terapii?" Komitet doktrynalny przygotował ów dokument, aby pomóc biskupom w odpowiedzi na to pytanie.

I. Uzdrowienie przez Bożą łaskę oraz przy pomocy środków naturalnych

2. Kościół uznaje dwa rodzaje uzdrowienia: uzdrowienie przez Bożą łaskę oraz uzdrowienie, które wykorzystuje środki naturalne. Co do pierwszego, możemy wskazać na publiczne działanie Jezusa, który dokonał wiele publicznych uzdrowień oraz powołał swoich uczniów do wykonywania tej samej posługi. Wierny temu powołaniu Kościół już od czasów Apostołów wstawia się za chorymi przez wzywanie imienia Pana Jezusa, prosząc o uzdrowienie mocą Ducha Świętego, czy to w formie sakramentalego wkładania rąk oraz namaszczenia olejem, czy to w formie prostych modlitw o uzdrowienie, które często zawierają błaganie o wstawiennictwo świętych. Co zaś dotyczy drugiego rodzaju uzdrowienia, Kościół nigdy nie stał w pozycji mówiącej, że pierwszy rodzaj uzdrowienia poprzez Bożą laskę wyklucza uciekanie się do naturalnych środków poprzez praktykę medycyny.1 Obok swojego sakramentu uzdrowienia oraz licznych modlitw z prośbą o nawrócenie, Kościół ma długo historię troski o chorych przy pomocy środków naturalnych. Najbardziej wyrazistym znakiem tego jest olbrzymia ilość szpitali katolickich znajdujących się na terenie naszego kraju.

3. Te dwa rodzaje uzdrowienia nie wykluczają się nawzajem. Powinniśmy korzystać z naturalnych środków medycznych, które są do naszej dyspozycji, nie dlatego, że uzdrowienie za pośrednictwem łaski Boga byłoby niemożliwe. To czy Bóg uzdrowi kogoś w sposób ponad naturalny nie zależy od nas. KKK podkreśla, że Duch Święty daje czasem pewnym osobom "szczególny charyzmat uzdrawiania, żeby ukazać moc łaski Zmartwychwstałego".2
Moc uzdrawiania nie należy do dyspozycji ludzkiej, ponieważ "nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób"3.
Odnoszenie do naturalnych środków naturalnych jest więc stosowne, ponieważ te środki są do dyspozycji człowieka. Poza tym miłość chrześcijańska wymaga, abyśmy nie zaniedbywali naturalnej pomocy ludziom cierpiącym.

II. Reiki i uzdrowienie

A) Początki i charakterystyka Reiki

4. Reiki jest techniką uzdrowienia wymyśloną w Japonii w końcu XIX w. przez Mikao Usui, który studiował buddyjskie teksty.4
Według tej techniki choroba jest skutkiem zaniku lub braku równowagi energii życia człowieka. Osoba stosująca Reiki powoduje uzdrowienie poprzez wkładanie rąk na różne miejsca ciała pacjenta, ażeby ułatwić Reiki, czyli energii życiowej wpłynąć do pacjenta poprzez swoje ręce. Są różne sposoby nałożenia rąk odpowiadające odpowiednim chorobom. Zwolennicy Reiki twierdzą, że osoba stosująca Reiki nie jest źródłem energii, lecz jedynie jej kanałem.5
Żeby praktykować Reiki należy przejść "inicjację" lub "nastrojenie" od mistrza Reiki. Obrzęd ten sprawia, że się jest "nastrojonym" do "powszechnej energii życiowej" a także, że staje się zdolnym pośredniczyć w przekazywaniu energii. Mówi się że są trzy różne poziomy nastrojenia (inni podają, że są cztery). Na wyższych poziomach przypuszcza się, że osoba nastrojona może skierowa energię Reiki i uzdrowić na odległość bez kontaktu fizycznego.

B ) Reiki jako naturalny środek uzdrowienia

5. Chociaż zwolennicy Reiki wydają się zgadzać z tym, że technika Reiki nie konstytuuje religii bezpośrednio, lecz tylko metodę, która jest wykorzystywana przez wielu ludzi w z różnych tradycji religijnych, to mimo to posiada ona pewne aspekty religijności. Często opisuje się Reiki jako "duchowy" rodzaj uzdrowienia w przeciwieństwie do zwykłych procedur medycznych przyczyniających się do uzdrowienia. Duża ilość literatury dotycząca Reiki odnosi się do "Boga", do "Bogini", do "boskiej mocy uzdrawiania" i do "umysłu Bożego". Energia siły życiowej jest opisywana jako skierowana przez Boga, "Wyższą Inteligencję" lub przez "boską świadomość". Analogicznie, różne "nastrojenia", które otrzymuje osoba praktykująca Reiki od mistrza, są dokonane przez "święte ceremonie" zawierające manifestację oraz kontemplację pewnych "świętych symboli" (które tradycyjnie są trzymane w tajemnicy przez mistrzów Reiki). Ponadto technika Reiki często jest nazywana "sposobem życia" i opisywana jest za pomocą pięciu "Nakazów Reiki", które określają właściwe zachowanie etyczne.

1.Właśnie dziś- nie złość się,
2.Właśnie dziś- nie martw się,
3.Bądź wdzięczny za wszelkie błogosławieństwa,
4.Zarabiaj na utrzymanie uczciwą/szczerą pracą,
5.Bądź życzliwy dla swoich bliźnich.


6. Niemniej istnieją pewne praktyki Reiki, przede wszystkim używane przez pielęgniarki jako naturalny środek uzdrowienia. Nawet jeśli będziemy patrzeć na Reiki jako naturalny środek uzdrowienia, wtedy techniki Reiki musi być dopasowana do standardów nauk przyrodniczych. Prawdą jest, że mogą istnieć naturalne środki uzdrowienia, które mogły jeszcze nie zostać uznane przez naukę. Mimo tego podstawowe kryteria, według których można oceniać, czy powinniśmy zaufać danemu sposobowi naturalnego uzdrowienia, są cały czas kategoriami nauki.

7. Jeżeli patrzymy na technikę Reiki w świetle nauki, to musimy przyznać, że brakuje jej wiarygodności. Technika ta nie została przyjęta przez środowiska medyczne i naukowe jako terapia skuteczna. Brak jest wiarygodnych badań naukowych potwierdzających jej skuteczność, a także brak wiarygodnego wytłumaczenia naukowego jak mogłaby ona wogóle być skuteczna. Wytłumaczenie jej skuteczności podlega całkowicie partykularnemu poglądowi, w którym świat jest ogarnięty przez "powszechną energię życiową" (Reiki) podatnej jest manipulacji ludzkiego umysłu i woli. Osoby praktykujące Reiki utrzymują, że ich szkolenie pozwala ludziom skierować "powszechną energię życiową" obecną we wszystkich rzeczach. Ta "powszechna energia życiowa" jest nieznana naukom przyrodniczym. Ponieważ obecność takiej energii nie była obserwowana za pomocą nauk przyrodniczych, uzasadnienie takich terapii musi wynikać z czegoś innego niż nauka.

C) Reiki i uzdrawiająca moc Chrystusa
8. Niektórzy próbowali utożsamić Reiki z znanym dla chrześcijan uzdrowieniem Boskim.6 Oni się mylą. Radykalna różnica jest ewidentnie widoczna i polega na tym, że moc uzdrawiania w przypadku techniki Reiki należy całkowicie do człowieka. Niektórzy nauczyciele Reiki chcą uniknąć tej implikacji i twierdzą, że to nie człowiek osobiście powoduje uzdrowienie, lecz czyni to energia Reiki skierowana przez świadomość Boską. Niemniej faktem pozostaje, że dla chrześcijan dostęp do Boskiego uzdrowienia dokonuje się poprzez modlitwę do Chrystusa jako Pana i Zbawiciela; natomiast istotą Reiki nie jest modlitwa, lecz technika, którą przekazuje się od mistrza do ucznia - technika, która raz opanowana daje zawsze spodziewane rezultaty.7
Niektórzy praktycy Reiki próbują schrystianizować Reiki dodając modlitwę do Chrystusa, mimo tego nie zmienia to istoty tejże praktyki. Z tych powodów Reiki oraz podobne techniki terapeutyczne z tym, co nazywają chrześcijanie uzdrowieniem poprzez Bożą łaskę.

9. Różnica między tym, co uznają chrześcijanie za uzdrowienie mocą łaski Bożej a terapią Reiki, ukazuje się również w podstawowych terminach stosowanych przez praktyków tej metody do opisanie zdarzeń zachodzących podczas jej stosowania, a przede wszystkim termin "powszechna energia życiowa". Ani Pismo Święte ani Tradycja chrześcijańska nie mówią o świecie naturalnym, jako o świecie budowanym na podstawie "powszechnej energii życiowej", podatnej na manipulację przez naturalną ludzką moc umysłu i woli. W rzeczywistości światopogląd ten mający swoją genezę w religiach wschodnich ma pewien charakter monistyczny i panteistyczny w tym, że zacierają się granice pomiędzy człowiekiem, światem i Bogiem.8
Zobaczyliśmy już, że osoby praktykujące Reiki nie są w stanie wyraźnie odróżnia pomiędzy uzdrawiającą mocą Boską i mocą będącą do dyspozycji człowieka.

III. Wnioski

10. Terapia Reiki nie znajduje potwierdzenia ani w wynikach badań nauk przyrodniczych ani w wierze chrześcijańskiej. Katolik, który chciałby wierzy w skuteczność techniki Reiki spotka się z nierozwiązanymi problemami. Jest ogólnie nierozsądną rzeczą dostosować technikę, której brak uzasadnienia naukowego a nawet wiarygodności do pielęgnowania zdrowia fizycznego swojego lub innych.

11. Jeżeli chodzi o pielęgnowanie zdrowia duchowego są nawet poważniejsze zagrożenia. Żeby korzystać z techniki Reiki człowiek musiałby akceptować przynajmniej milcząco istotne elementy światopoglądu, które uzasadniają praktykę Reiki; elementy te zaś nie należą ani do wiary chrześcijańskiej ani do nauki przyrodniczej. Człowiek praktykujący technikę Reiki bez uzasadnienia zarówno ze strony wiary, jaki i ze strony nauk przyrodniczych, wkracza w mroczny obszar zabobonu, czyli w strefę, która nie należy ani do przestrzeni wiary ani do nauki.9 Zabobon wpływa negatywnie na nasz stosunek do Boga, ponieważ zwraca ludzkie uczucia oraz praktyki religijne w złym kierunku.10Czasami ludzie wpadają w zabobon poprzez własną ignorancję, jednak wszyscy nauczający w imieniu Kościoła ponoszą odpowiedzialność eliminowania tejże ignorancji, na ile to tylko możliwe.

12. Ponieważ terapia Reiki nie pasuje ani do nauczania Kościoła ani do wniosków naukowych, byłoby niepoprawne dla takich instytucji kościelnych, jak szpitale i domy rekolekcyjne oraz dla osób reprezentujących Kościół, takich jak kapelani katoliccy promować terapię Reiki.William E. Lori (Przewodniczący)
Biskup Bridgeport

John C. Nienstedt
Arcybiskup St. Paul i Minneapolis

Leonard P. Blair
Biskup Toledo

Arthur J. Serratelli
Biskup Patterson

José H. Gomez
Arcybiskup San Antonio

Allen H. Vigneron
Biskup Oakland

Robert J.McManus
Biskup Worcester

Donald W. Wuerl
Arcybiskup Waszyngtonutłum. Eric Ross OP i Katarzyna Olkowska

Przypisy:

1. Patrz: Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o modlitwie za chorych (14. września 2000), I, 3: "Oczywiście, modlitwa nie wyklucza korzystania ze skutecznych naturalnych środków ochrony i odnowy zdrowia, lecz raczej zachęca do nich, a także prowadzi synów i córki Kościoła do opieki nad chorymi, do pomagania im w ciele i w duchu, i do poszukiwania sposobów uzdrowienia"..
2. KKK, nr 1508.
3. KKK, nr 1508.
4. Niektórzy twierdzą, że on odkrył jedynie na nowo starożytną technikę tybetańską, lecz brak jest dowodów takiego twierdzenia.
5. Jak będzie można zobaczyć poniżej, w systemie Reiki różnice pomiędzy osobą, światem i Bogiem dążą do zacierania się. Nietórzy nauczyciele Reiki utrzymują, że z czasem można dojść do wniosku, że "powszecha energia życiowa" jest tym samym co osoba, "że my jesteśmy powszechną energią życiową i że wszystko jest energią, rownież my" (Libby Barnett i Maggie Chambers oraz Susan Davidson, Reiki Energy Medicine: Bringing Healing Touch into Home, Hospital, and Hospice [Medycyna energii Reiki: Wprowadzając uzdrawiający dotyk do domu, szpitala i hospicjum], Rochester, Vt.: Healing Arts Press, 1996, str. 48; patrz także s. 102).
6. Np. patrz: "Reiki and Christianity" ["Reiki i chrześcijaństwo"] ze strony iarp.org/articles/Reiki_and_Christianity.htm oraz "Christian Reiki" ["Chrześcijańskie Reiki"] ze strony areikihealer.tripod.com/christianreiki.html a także strona www.christianreiki.org.
7. Mistrzowie Reiki wprowadzają zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Są te lekcje, za które nauczyciele wymagają znacznych opłat. Uczeń oczekuje, a mistrz Reiki zapewnia, że ta inwestycja czasu i pieniędzy pozwala opanować technikę, która daje przewidywalne efekty.
8. Czasem wydaje się to czymś zawartym w systemie Reiki, ale są także zwolennicy którzy otwarcie mówią, że ostatecznie nie ma żadnej granicy pomiędzy pojedynczą osobą a energią Reiki. "Osiąganie harmonii z sobą samym i bycie energią Reiki są ciągłymi procesami. Chęć trwałego zaangażowania w ten proces stymuluje twoją ewolucję i może prowadzić do odkrycia i ostatecznego doświadczenia, że ty jesteś powszechną siłą życiową" (The Reiki Healing Connection [Połączenie uzdrawiające Reiki], Libby Barnett, MSW, reikienergy.com/classes.htm, z dnia 6.02.2008 [wytłuszczenie w oryginale]). Diane Stein streszcza znaczenie niektórych "świętych symboli" używanych w trakcie zajęć nastrojenia Reiki w ten sposób: "Bogini we mnie pozdrawia Boginię w tobie"; "Man and God becoming one" ["Bóg i człowiek stają się jednym"] (Essential Reiki Teaching Manual: A Companion Guide for Reiki Healers [Niezbędny podręcznik nauczycielski Reiki: Przewodnik dla uzdrowicieli Reiki], Berkeley, Cal.: Crossing Press, 2007, s. 129-131. Anne Charlish i Angela Robertshaw tłumaczą, że najwyższe nastrojenie Reiki "oznacza przejście od ego i samego siebie do poczucia jedności z powszechną siłą życiową" (Secrets of Reiki [Tajemnice Reiki], Nowy Jork: DK Publishing, 2001, s. 84).
9. Niektóre szkoły Reiki twierdzą, że należy zwracać się o pomoc do istot anielskich lub "przewodników duchowych Reiki". Prowadzi to do kolejnego zagrożenia - otwarcia się na złe moce.
10. Patrz: KKK, nr 2111; Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna II-II, q. 92, a. 1

źródło www.effatha.org.pl/
Ostatnio zmieniany: 9 lata, 7 mies. temu przez stmeusz.
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.84 sekundy