Home
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Stwowarzyszenie Pomocników Mariańskich
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Stwowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Stwowarzyszenie Pomocników Mariańskich 8 lata, 6 mies. temu #2533

  • sylka1989
  • ( Moderator )
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 894
  • Oklaski: 36
Historia

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów w Polsce zostało założone 24 X 1994 r. z inicjatywy ówczesnego przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia, ks. Jana M. Rokosza MIC. Zrzesza ono ok. 15 tys. członków - świeckich i duchownych, pragnących rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką głosić Miłosierdzie Boże. Członkowie ofiarują Bogu modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia za zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność formacyjną, apostolską i misyjną Zgromadzenia Księży Marianów.

Centrum SPM

Organem koordynującym pracę Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich jest Centrum Stowarzyszenia. Wydaje ono m.in. pismo formacyjno-informacyjne
Z Niepokalaną oraz inne publikacje, np. o Matce Bożej i Miłosierdziu Bożym; organizuje również pielgrzymki i rekolekcje.
Centrum SPM mieści się przy Domu Zakonnym Księży Marianów w Warszawie na Stegnach, ul. Św. Bonifacego 9;
tel. (0-22) 651-90-29, (0-22) 833-74-05, fax: (0-22) 833-32-33;
"Linia modlitwy": (0-22) 833-32-34; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Cel

STATUT
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (SPM)
przy Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Księży Marianów
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

(fragmenty)

§1. Natura Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest wspólnotą wiernych, zrzeszonych na zasadzie dobrowolności w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści duchowych oraz popierania apostolskiej i charytatywnej działalności Kościoła.

§2. Cel Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest:
- szerzenie chwały Bożej;
- rozwijanie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej;
- szerzenie posłannictwa i kultu Miłosierdzia Bożego;
- pomoc zmarłym w czyśćcu cierpiącym;
- pobudzanie, wspomaganie powołań kapłańskich i zakonnych;
- wspieranie członków w dążeniu do świętości życia oraz w czynnym zaangażowaniu się w apostolską misję Kościoła.

§3. Środki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- propagowanie wszelkich dzieł pobożności, modlitwy, pokuty i miłości bliźniego za pomocą wszelkich dostępnych środków;
- podejmowanie różnych dzieł apostolskich;
- duchowe i materialne wspomaganie dzieł apostolskich i misyjnych marianów;
- wspieranie kształcenia kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów dzięki modlitwie i pomocy materialnej;
- formację duchową członków dokonującą się m.in. za pomocą pisma Stowarzyszenia, różnorakich publikacji, a także wszelkich dostępnych form duszpasterstwa, które prowadzą do dojrzałości chrześcijańskiej, podtrzymują i zacieśniają wzajemne więzi oraz informują o pracy apostolskiej marianów na świecie.

§4. Członkowie i osoby włączone do udziału w dobrach duchowych
1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszyscy wierni, zarówno duchowni, osoby zakonne, jak i świeccy, którzy pragną w duchu mariańskim pełniej korzystać z pomocy w dążeniu do świętości.

2. Ofiarodawcom i osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia jego dyrektor może przyznać tytuł członka honorowego, korzystającego z udziału w dobrach duchowych Stowarzyszenia, jako wyraz wdzięczności za ofiarność i pomoc.

3. Do udziału w dobrach duchowych Stowarzyszenia mogą być również włączone osoby żyjące lub zmarłe, które zostały polecone modlitwom duchowej rodziny mariańskiej.

4. Do Stowarzyszenia można być przyjętym lub włączonym do udziału w jego dobrach duchowych na czas określony lub bezterminowo.

§5. Zobowiązania
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do prowadzenia życia zgodnego z przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.

2. Ponadto zobowiązują się:
a) starać o wzrost czci i prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny w życiu osobistym i w swoim środowisku;
b) szerzyć nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; pogłębiać ufność w moc łaski Bożej, która zachowała Niepokalanie Poczętą od wszelkiego grzechu;
c) odmawiać przynajmniej raz w miesiącu do wyboru: jedną cząstkę różańca, Koronkę 10 cnót NMP lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich żyjących i zmarłych członków Zgromadzenia Księży Marianów i Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, za zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz o wzrost powołań kapłańskich i zakonnych;
d) ofiarować w intencji zmarłych w czyśćcu cierpiących lub nowych powołań posty i wyrzeczenia;
e) zachęcać osoby chore i cierpiące do ofiarowania Bogu w zjednoczeniu z Chrystusem swych cierpień fizycznych i duchowych w wyżej wymienionych intencjach;
f) włączać się w lokalne praktyki pobożnościowe.

3. Zobowiązania wymienione w p. 2 nie obowiązują pod grzechem.

§6. Korzyści duchowe
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby żyjące i zmarłe włączone do udziału w dobrach duchowych Stowarzyszenia korzystają z łaski i owoców Mszy św., modlitw i Bożych dzieł spełnianych przez marianów pracujących na całym świecie;
- mają udział w owocach jednej Mszy św. odprawianej codziennie w ich intencji;
- uczestniczą w nieustającej nowennie do Miłosierdzia Bożego i w codziennych modlitwach pracowników Centrum SPM;
- korzystają z owoców specjalnej Mszy św. odprawianej w pierwsze piątki i soboty każdego miesiąca oraz w następujące święta ku czci Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny, a także patronów Stowarzyszenia:

Styczeń:
1. Świętej Bożej Rodzicielki
6. Objawienie Pańskie
27. bł. Jerzego Matulewicza

Luty:
2. Ofiarowanie Pańskie

Marzec:
19. św. Józefa Oblubieńca NMP
25. Zwiastowanie NMP
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; Niedziela Miłosierdzia Bożego; Wniebowstąpienie Pańskie; Zesłanie Ducha Świętego

Czerwiec:
12. bł. Antoniego i Jerzego, męczenników
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Sierpień:
15. Wniebowzięcie NMP

Wrzesień:
8. Narodzenie NMP
14. Podwyższenie Krzyża Świętego

Październik
5. św. Faustyny Kowalskiej

Listopad
2. Wszystkich Wiernych Zmarłych

Grudzień
8. Niepokalane Poczęcie NMP
25. Narodzenie Pańskie

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
- w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia oraz
- w następujące święta i uroczystości roku:
19 marca - św. Józefa Oblubieńca NMP
25 marca - Zwiastowanie Pańskie
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 września - Narodzenie NMP
8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP

§7. Patronowie
1. Główną patronką Stowarzyszenia jest Maryja Niepokalanie Poczęta, Matka Chrystusa i Kościoła.

2. Pozostałymi patronami są:
- św. Józef Oblubieniec NMP,
- bł. Jerzy Matulewicz, odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów,
- św. Faustyna Kowalska, apostołka Miłosierdzia Bożego,
- bł. Antoni i Jerzy, męczennicy z Rosicy.

§8. Struktura i Zarząd
1. Działalność Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich koordynuje i animuje jego dyrektor mianowany przez Przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów spośród członków Zgromadzenia.

Więcej szzcegółów ; tutaj
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.94 sekundy