Home
Błąd
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

modlitwy nadarzone Odpustem
(0 przeglądających) 
 • Strona:
 • 1

TEMAT: modlitwy nadarzone Odpustem

modlitwy nadarzone Odpustem 10 lata, 9 mies. temu #3360

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei
Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.AKT POŚWIĘCENIA LUDZKOŚCI CHRYSTUSOWI KRÓLOWIK : O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego.

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

K: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

K: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zachowaj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos:

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

Akt Wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy*, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnice Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa.

Za te wszystkie opłakania godne występki, chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić.

A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej miłości przez Jego zaniedbywanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!

A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości.

Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag - i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Bóg, na wieki wieków.

Amen."


Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.O Stworzycielu Duchu przyjdź

1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercem, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.


Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Je- zusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych- wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwa o powołania

Jezu, Boski pasterzu dusz, Ty powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami ludzi. Pociągnij jeszcze do siebie gorliwe i wspaniałomyślne dusze młodych, aby uczynić ich Twoimi naśladowcami i Twoimi sługami. Daj im udział w Twoim pragnieniu powszechnego odkupienia, dla którego odnawiasz na ołtarzach Twoją ofiarę.

Ty, Panie, rktóry zawsze żyjesz, by się wstawiać za namir1;, otwórz przed nimi horyzonty całego świata, gdzie nieme wołanie wielu braci prosi o światło prawdy i ciepło miłości. Odpowiadając w ten sposób na Twoje powołanie, niech przedłużają tu na ziemi Twoją misję, niech budują Twoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół, i niech będą rsolą ziemi, światłem światar1;.

Rozciągnij, Panie, Twoje pełne miłości wezwanie również na wiele dusz kobiecych, czystych i wielkodusznych, wlej w nie pragnienie ewangelicznej doskonałości i oddania się na służbę Kościołowi oraz braciom potrzebującym opieki i miłości.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię r11; a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje r11; jak przyobiecał naszym ojcom r11; na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Modlitwa Anioł Pański

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

P.: Oto ja, służebnica Pańska.

W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P.: A Słowo stało się ciałem.

W.: I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P:. Niech odpoczywają w pokoju.

W.: Amen.

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.

Amen

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS

16 - 24 GRUDNIA

Modlitwy wstępne do odmawiania każdego dnia Nowenny:

Intencja:

Maryjo Niepokalana, Matko Słowa Wcielonego, Ty najgodniej uczciłaś i powitałaś
Boże Dziecię przychodzące na świat. Prosimy Cię, otwórz nasze serca (nawróć także
serca tych, którzy tkwią z dala od Boga), abyśmy mogli spotkać się z Nim przez
żywą wiarę, mocną nadzieję, gorącą miłość i rozważanie Jego tajemnic. Błagamy Cię
także wyproś u swojego Syna niebo dla zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby wraz
z Tobą i wszystkimi Świętymi mogli Go już uwielbiać w chwale Ojca Niebieskiego.

Anioł Pański:

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego.

Zdrowaś Maryjor30;

A Słowo stało się Ciałem; i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjor30;

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy
poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez
Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Dzień pierwszy: 16 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Rdz 3, 14-15)

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
miedzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz
mu piętę.

Krótkie rozważanie:

Tym zapowiedzianym przez Boga potomstwem jest Jezus, Syn Maryi r11; Bóg
Człowiek, przychodzący na świat jako dziecko.

Wezwania i modlitwa do odmawiania każdego dnia Nowenny:

Boskie Dzieciątko, Synu Ojca Niebieskiego r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, Synu Niepokalanej Matki r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie ludu Bożego r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, niepokalany Baranku wydany za grzechy nasze r11; bądź
uwielbione!

Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, przyjacielu ubogich i maluczkich r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, źródło pokoju i miłości r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, dawco wszelkich łask r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, złożone w żłobie r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, przyjmujące pokłon pasterzy i mędrców r11; bądź uwielbione!

Módlmy się: Boże, który co roku pozwalasz nam z radością oczekiwać pamiątki
naszego odkupienia, spraw, abyśmy przyjmując Jednorodzonego Syna Twojego, jako
Odkupiciela, mogli Go bez lęku oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia, Pan nasz Jezus
Chrystus, Syn Twój, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Dzień drugi: 17 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pański r30;

Słowo Boże (Mi 5, 1; Iz 9, 6)

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności. Wielkie będzie jego panowanie, w pokoju bez granic na tronie Dawida
i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością
teraz i na wieki.

Krótkie rozważanie:

Bóg ogłasza przez proroków, że Odkupiciel będzie pochodził z pokolenia Dawida i
narodzi się w Betlejem.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.

**********

Dzień trzeci 18 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Hbr 10, 5-7)

Przeto, przychodząc na świat mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę r11;
w zwoju księgi o mnie napisano r11; abym spełniał wole Twoją, Boże.

Krótkie rozważanie:

Grzech pierwszych rodziców to grzech pychy i nieposłuszeństwa wobec Boga. Jezus
stając się człowiekiem wypełnił wolę Ojca.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.


Dzień czwarty 19 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Łk 1, 30-33)

Anioł rzekł do Niej: Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Krótkie rozważanie:

Czas obietnicy Bożej wypełnia się. Bóg posyła anioła do Maryi w Nazarecie, który
zwiastuje Jej, że stanie się Matką Odkupiciela, Matką Bożego Dziecięcia.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.

**********

Dzień piąty 20 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Łk 2, 4-7)

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Krótkie rozważanie:

Boże Dziecię, chociaż jest Królem wszechświata, przychodzi na świat jako Syn
ubogiej Matki. Za kołyskę służy mu żłób.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.Dzień szósty 21 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (2, 10-12. 16)

Anioł rzekł do nich (do pasterzy): Nie bójcie się, oto zwiastuję wam wielka radość,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie
Niemowlę owinięte w pieluszki i lezące w żłobie. Udali się też z pośpiechem
i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę lezące w żłobie.

Krótkie rozważanie:

Radosną wieść o narodzeniu Bożego Dzieciątka aniołowie ogłaszają pasterzom. Oni
pierwsi, przedstawiciele ubogich, złożyli Mu hołd.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.

**********

Dzień siódmy 22 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Mt 2, 9. 11)

Gwiazda, którą widzieli (mędrcy) na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. (r30smiley Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matka Jego, Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy
swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Krótkie rozważanie:

Dziecię Jezus przyjmuje hołd od mędrców, którzy reprezentowali świat pogański.
Bóg wezwał ich do siebie przez gwiazdę, objawiając w ten sposób miłość do
wszystkich ludzi.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.


Dzień ósmy 23 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (Łk 2, 21-22. 25-26.34)

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dzieciątko nadano Mu imię Jezus. Gdy
potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do
Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem
Symeon. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza.
Symeon błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

Krótkie rozważanie:

Dziecię Jezus, zgodnie z prawem, jest najpierw obrzezane, a potem ofiarowane
w świątyni. Symeon rozpoznaje w Nim Mesjasza.

Wezwania i modlitwa końcowa, jak w pierwszym dniu.

**********

Dzień dziewiąty 24 grudnia

Modlitwy wstępne:

Intencja, Anioł Pańskir30;

Słowo Boże (J 1,1. 11-14)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Przyszło do swej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego r11; którzy ani z
krwi, ani żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę; chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.Krótkie rozważanie:

Dziecię Jezus jest prawdziwie Synem Bożym. Zostało posłane przez Ojca, aby nam
objawić Jego miłość i uczynić nas wszystkich dziećmi Bożymi.

Wezwania:

Boskie Dzieciątko, Synu Ojca Niebieskiego r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, Synu Niepokalanej Matki r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie ludu Bożego r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, niepokalany Baranku wydany za grzechy nasze r11; bądź
uwielbione!

Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, przyjacielu ubogich i maluczkich r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, źródło pokoju i miłości r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, dawco wszelkich łask r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, złożone w żłobie r11; bądź uwielbione!

Boskie Dzieciątko, przyjmujące pokłon pasterzy i mędrców r11; bądź uwielbione!

Módlmy się: Boże, Ojcze Przedwieczny, Twój Syn Jezus Chrystus, przyjmując naturę
ludzką stał się naszym bratem i ukazał światu wzór człowieczeństwa. Prosimy Cię,
abyśmy za przykładem Jego Niepokalanej Matki okazywali Dzieciątku Jezus zawsze
należną cześć i miłość. Prosimy Cię także obdarz łaską nawrócenia serca tych, którzy
oddalili się od Ciebie i Twojego Syna albo jeszcze Ciebie nie znają i nie oczekują na
przyjście Zbawiciela, aby i oni, przez Twoje nieskończone miłosierdzie, mogli
znaleźć się kiedyś w gronie Twoich dzieci. Ojcze Przedwieczny błagamy Cię również
za tymi, którzy zakończywszy ziemskie życie wypłacają się jeszcze Twojej Boskiej
sprawiedliwości, dopuść ich do oglądania Twojej chwały w niebie przez miłość
i zasługi Twojego Jednorodzonego Syna i Jego Niepokalanej Matki. Amen

Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia - zbiór 15 modlitw, które miała otrzymać św. Brygida Szwedzka podczas
wizji Chrystusa w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.
Historia
Według biografów Brygidy do objawienia doszło w Rzymie, kiedy odwiedziła ona bazylikę św.
Pawła za Murami. Tutaj, jak twierdziła, odbyć miała rozmowę z ukrzyżowanym Chrystusem. Do
dziś w bazylice można zobaczyć krucyfiks naturalnej wielkości dłuta Piotra Cavalliniego, przed
którym dojść miało do objawienia. Jak wynika z przekazów Brygidę od dłuższego czasu
zastanawiało, ile ciosów Chrystus otrzymał podczas swej męki. Podczas objawienia miał on jej
odpowiedzieć: Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką,
zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku
w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę.
Za czasów św. Brygidy, w XIV wieku nie znano jeszcze techniki drukarskiej, dlatego uciekano się
do usług kopistów. Papież Urban VI zachęcał do zwiększania ilości powstających egzemplarzy. O
teksty te ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.
Modlitwy Tajemnic Szczęścia i towarzyszące im obietnice jakie miała otrzymać Brygida zostały
przepisane z książeczki i wydane w Tuluzie w 1740 przez jezuitę ojca Adriana Parvilliersa,
misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich
rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.
Publikacja ta uzyskała potwierdzenie wielu dostojników kościelnych, jak np. kardynała Pierre'a
Girauda arcybiskupa Cambrai w 1845 roku, arcybiskupa Tuluzy Floriana-Julesa-Félixa Despreza w
1863 roku. 31 maja 1862 książeczka otrzymała błogosławieństwo papieża Piusa IX. Podstawowy
tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Świętej Kongregacji
ds. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950. Wydawcą jest Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-
Remi, Quebec, Kanada.
Piętnaście modlitw św. Brygidy zwanych popularnie Tajemnicą Szczęścia, cieszy się od wielu lat
zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk kościelnych. Hierarchowie katoliccy
udzielali im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla
przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.
Zasady
Praktykowanie Tajemnicy szczęścia polega na codziennym, trwającym przez rok odmawianiu
wszystkich piętnastu modlitw, co zajmuje ok. 20 minut każdego dnia.
Obietnice
Chrystus w czasie objawienia św. Brygidy w formie obietnicy miał również dodać, że ktokolwiek
zmówi te modlitwy podczas roku:
1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z
świadomością ich ciężkości.
6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od
głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała
dokuczliwego pragnienia.
7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie
uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem
odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan
mu odpuści jego grzechy.
12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13. Zachowa mu pięć zmysłów.
14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego
zostanie przedłużone.
18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale
one trwać będą wiecznie.
21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.
MODLITWY
PIERWSZA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
(Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.)
1 Zdrowaś Maryjo...
(Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)
O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością.
Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i
Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim
zadowoleniem jest być między ludźmi, tak, że z miłości dla nich po upływie
zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie
cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki,
jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.
Wspomnij sobie, Panie że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po
umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i Drogocenną Krew, a udzielając
pociechy ze właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę.
Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec
najbliższego otoczenia: r1;Smutna jest dusza moja aż do śmiercir1;. Wspomnij wszystkie
obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed
ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się
Krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany
przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie
sądzony przez trzech sędziów, tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy, czyli
Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś
obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię
ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię
policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści,
które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem
śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić
godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.
DRUGA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij
sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak
wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi
wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te
tortury i stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów
wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną
opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.
TRZECIA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć, ani
objąć. Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na
gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi
do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z
niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgi na
wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez
zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których
doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją
prawdziwą miłość. Amen.
CZWARTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Lekarzu niebieski, wyniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi,
wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z
nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na
Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając
o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół
słowami: r1;Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czyniąr1;. Na mocy tego
bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o
Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła
odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.
PIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś,
kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy
mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem tłumy
skazanych, którzy szli na potępienie z powodu niezliczonych grzechów. Żal Ci było
tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne
współczucie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi
współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy Mu powiedziałeś: r1;Dziś ze mną będziesz
w rajur1;, błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę
śmierci. Amen.
SZÓSTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, przykuty
do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi
krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie
przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi,
mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: r1;Niewiasto, oto syn Twój!r1; i do świętego
Jana: r1;Oto Matka Twoja!r1; Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który
ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we
wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych,
abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie
przed nadejściem śmierci. Amen.
SIÓDMA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na
krzyżu tęsknotę: r1;Pragnę!r1; Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę
Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do
doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.
ÓSMA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których
skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje
Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie
ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.
DZIEWIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy
zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez
wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: r1;Boże Mój, Boże
Mój, czemuś Mnie opuścił?r1; Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę,
abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się
śmierć i sąd Boży. Amen.
DZIESIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem
cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych
boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które
zadały grzechy świata, naucz mnie zachować z prawdziwą Miłością Twoje
przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do
zbawienia. Amen.
JEDENASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich
Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie
wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed
zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew.
Amen.
DWUNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości, zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku
jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij
na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna
boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co
mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zaklinam Cię, o mój
Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym
mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje
przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień.
Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą. Skarbie
wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to,
o co Cię błagam. Amen.
TRZYNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na
boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha,
kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: r1;Wykonało sięr1;. Błagam Cię, Panie Jezu, przez
zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem
dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja
będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.
CZTERNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego Istoty, wspomnij na serdeczne i
pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: r1;Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha
megor1;. I wtedy skonałeś. Ale choć całe ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając
ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i
wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierć i
wszystkie jej okoliczności, błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w
walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla
Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą
duszę u bram wieczności. Amen.
PIĘTNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij na obficie
broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w
tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej
kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk
zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu
Ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew,
Błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się
dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie
do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa
była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie
mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.


ŚWIADECTWA


ktos napisano 6.08.2008 11:38


Kilka komentarzy o tej modlitwie ze strony internetowej: Ta modlitwa czyni cuda, zmienia życie , wyprowadziła mnie z depresji; przekazujmy ją innym aby inni też mieli okazję na zmianę życia. &&&&& Odmawiam te modlitwy kilka lat codziennie i bardzo pomagły naszej rodzinie, jeśli chodzi o relacje z dziećmi, które dawniej były bardzo trudne i mieliśmy z nimi ogromne problemy. Dziś ten najtrudniejszy syn kończy Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. Bóg każdą obietnicę spełnia, tylko wierzmy Jemu, wszystko w swoim czasie i dla naszego dobra. Wiele czasu spędza się przed telewizorem a te modlitwy zajmują około 15 min dziennie. Czy to tak trudno.? &&&& To są piękne modlitwy,ja też wierzę w jej moc. Udało mi się codziennie przez rok ją odmawiać. Zachęcam wszystkich to naprawdę nie jest trudne.Początkowo może tak,ale później to się tęskni za codzienną modlitwą - rok szybko zleci. I wcale nie czuje sie upływu czasu. &&&&& Ja odmawiam od niedawna te modlitwy i musze przyznać, że dają spokój , bezpieczeństwo .pomagają w życiu . Mam zamiar odmawiać je przez rok a może nawet dłużej. Pozdrawiam &&&& Modlitwy te odmawiam cvodziennie już 10 miesięcy i widzę ogromne zmiany jakie powoduje ona w mojej duszy. Urozmaicam je własnymi rozważaniami - tak, że zajmujeą mi około 45 min. dziennie. Czasami jest ciężko. Czasami odmawiam je z łatwością. Ale są to rozmowy z Jezusem coraz głębsze i coraz bardziej mi potrzebne. Staram się je upowszechniać - ale to dość trudne ze względu na ich obiętość (w sumie). Choć warto - moc ich jest wielka, a przyjaźń jaką zawiązuje się z Jezusem i z naszą Matką - Maryją jest przeogromna. &&&&& Modlę się tą Modlitwę 10 miesięcy, uważam że jest cudowna... Człowiek się 'po Niej' czuje jakoś tak inaczej... Mnie też jest czasem ciężko się skupić, nie jest to Modlitwa prosta, trzeba ją przyjmować całym sercem i całym umysłem, (zresztą chyba jak każdą) ale uważam, że na prawdę warto a przynajmniej spróbować się Ją modlić, mnie pomogła na wiele problemów, zdarzały

Kasiaa napisano 22.04.2008 22:55


Rewelacyjne są te modlitwy, bardzo pomagają


Modlitwa do Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą
Bożą strąć do piekła szatana
i inne duchy złe, które na zgubę
dusz krążą po świecie.

Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
Ostatnio zmieniany: 10 lata, 9 mies. temu przez sylka1989.
 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.79 sekundy