Home
Błąd
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Droga Krzyżowa za dusze w czyśccu
(0 przeglądających) 
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Droga Krzyżowa za dusze w czyśccu

Droga Krzyżowa za dusze w czyśccu 10 lata, 5 mies. temu #1813

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
DROGA KRZYŻOWA

Stacja I – Jezus osądzony

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy postawę Jezusa postawionego przed ludzkim sądem - Wysokiej Rady i Piłata. Jezus, Syn Boży, pełen godności i dostojeństwa, z pokorą i w milczeniu bierze na siebie wszystkie krzywdzące i niesprawiedliwe osądy człowieka. Bierze na siebie grzechy wszystkich obmów, pomówień, oszczerstw i kłamstw. Bierze na siebie wszystkie krzywoprzysięstwa, stronnicze i niesprawiedliwe wyroki sędziów.
Najłaskawszy Jezu, niesprawiedliwie przez ludzi osądzony, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja II – Jezus bierze krzyż


P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się w Jezusa skazanego przez człowieka na okrutną śmierć krzyżową. Jezus, Syn Boży, bierze na swoje ramiona wszystkie krzyże ludzkich ciężarów, doświadczeń i słabości. Z miłości do człowieka, z poddaniem się woli Ojca, bierze ciężar krzyża każdego człowieka, aby odtąd każdy ludzki krzyż niesiony razem z Nim mógł mieć wartość zbawczą.
Najłaskawszy Jezu, dźwigający krzyż na swych ramionach, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja III – Pierwszy upadek Jezusa

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego pod ciężarem krzyża. Jezus, Syn Boży, dla nas i naszego zbawienia stał się słabym i kruchym człowiekiem. Upadając wziął na siebie grzechy wszystkich ludzkich upadków i pokus. Jednakże powstając z upadku Jezus dał wszystkim ludziom pewną nadzieję zwycięstwa nad grzechem i słabością ludzkiej natury. Otworzył drogę nawrócenia i przemiany naszego, ziemskiego życia.
20
Najłaskawszy Jezu, upadający pod ciężarem naszych grzechów, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja IV – Spotkanie z Matką


P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa umacnianego na krzyżowej drodze przez swoją Matkę. Jezus jak każdy człowiek potrzebował obecności i bliskości osób, których kochał i które odwzajemniały Jego miłość słuchając Jego słowa starając się pełnić w codzienności wolę Ojca Niebieskiego. Bliskość Maryi na krzyżowej drodze niech będzie dla nas zachętą, abyśmy w chwilach trudności i pokus otwierali się na innych i szukali pomocy, ale przede wszystkim, abyśmy sami potrafili być przy człowieku, który cierpi z jakiegokolwiek powodu.
Najłaskawszy Jezu, doświadczający w cierpieniu czułej bliskości Matki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż


P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który dzieli się z człowiekiem ciężarem swego zbawczego krzyża. Jezus, Syn Boży i Wszechmocny Bóg, zdaje się potrzebować ludzkiej pomocy w dziele zbawienia świata. On dozwala i chce, abyśmy dopełniali Jego zbawczych udręk i cierpień także poprzez branie na siebie słabości i ograniczeń innych ludzi. Chce, abyśmy rozpoznawali Jego obecność w każdym, nawet nieznanym nam człowieku, i przychodzili mu z pomocą.
Najłaskawszy Jezu, znajdujący wsparcie w posłudze człowieka, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja VI – Weronika ocierająca twarz Jezusowi


P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy zakrwawione oblicze Jezusa i odważny gest Weroniki ocierającej twarz Skazańca. Jezus, Syn Boży i Najpiękniejszy z synów ludzkich, wziął na siebie wzgardę i hańbę wszystkich pokrzywdzonych, skazanych i niesłusznie sponiewieranych. On przyjmując pomoc słabej kobiety, niech da nam odwagę stawania blisko i udzielania wsparcia tym, którzy przez swoje własne grzechy lub krzywdę i przemoc innych są na marginesie ludzkiego życia.
Najłaskawszy Jezu, przyjmujący miłosierdzie z rąk Weroniki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
21
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja VII – Drugi upadek Jezusa

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego po raz drugi pod ciężarem krzyża. Jezus, Syn Boże, który był wolny od wszelkiej zmazy grzechu, bierze na siebie najcięższe grzechy tych wszystkich, którzy po ludzku wydają się być zgubieni. On nie zmyka swego serca przed żadnym człowiekiem, stoi ze swoim miłosierdziem i każdego chce podźwignąć.
Najłaskawszy Jezu, dźwigający na swych ramionach wszystkich upadających, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII – Płaczące niewiasty

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który pociesza, ale i napomina płaczące nad Nim niewiasty Jerozolimskie. Zachęca je do troski i zabiegania o najważniejszą rzecz w życiu człowieka, o szczęśliwą wieczność. W żadnej sytuacji i w żadnym doświadczeniu człowiek nie powinien zapomnieć o celu swojej ziemskiej drogi.
Najłaskawszy Jezu, współczujący ludziom zaślepionym codziennymi troskami, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja IX – Trzeci upadek Jezusa

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który u stóp Kalwarii upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża. Jezus nie poddaje się skrajnemu wyczerpaniu, podnosi się, aby dzieło zbawienia człowieka mogło się dokonać. I my nie możemy nigdy zrezygnować z wysiłku i walki o własną świętość i o zbawieni tych, którzy wydają się być wrogami Chrystusowego Krzyża.
Najłaskawszy Jezu, dodający sił ludziom przygniecionym zniechęceniem, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja X – Obnażenie z szat

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który z miłości do nas ogołocił się ze wszystkiego. Będąc prawdziwym Bogiem stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu – stał się Człowiekiem. W służbie człowiekowi oddał całkowicie samego siebie aż po obnażenie z szat.
22
Najłaskawszy Jezu, leczący swoją nagością wszelkie zranienia miłości, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XI – Ukrzyżowanie

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa przybitego gwoździami naszych grzechów do krzyża. On będąc bez grzechu dla nas stał się grzechem, aby odtąd grzech nie miał już władzy nad człowiekiem. Odtąd każdy, kto rozpoznaje i wyznaje swój grzech, dostępuje oczyszczenia i usprawiedliwienia dzięki Jego łasce.
Najłaskawszy Jezu, przybity do krzyża Bożej miłości wobec człowieka, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XII – Śmierć Jezusa


P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa oddającego na krzyżu swego ducha Ojcu. Przez swoją śmierć Jezus wyzwolił nas spod panowania i władzy śmierci. Odtąd jest On obecny w każdej ludzkiej śmierci, aby tych, którzy umierają w Jego łasce obdarzyć radością i chwałą życia wiecznego.
Najłaskawszy Jezu, ratujący nas od śmierci, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII – Zdjęcie z krzyża

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego po swej śmierci w ramionach Matki swojej Maryi. Każda śmierć niesie zawsze ze sobą smutek i ból rozstania. Odtąd Jezus i Jego Matka są zawsze blisko tych, którzy cierpią z powodu śmierci swych najbliższych. Ich bliskość jest dla nas nadzieją, na odnalezienie nowej więzi i nowej duchowej bliskości z tymi, którzy od odchodzą.
Najłaskawszy Jezu, spoczywający w ramionach bolejącej Matki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
23
W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego jak każdy zmarły człowiek w grobie. Słowo Boże zapewnia nas jednak, że śmierć nie ma nad Jezusem już władzy. On zstępując w jej otchłań ogłosił nowe życie i niesie blask chwalebnego zmartwychwstania wszystkim, którzy zmarli od początku świata i tym którzy teraz odchodzą, i odchodzić będą z tej ziemi, aż do skończenia świata .
Najłaskawszy Jezu, łamiący oścień śmierci swoim zmartwychwstaniem , okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
P.: Któryś za nas cierpiał rany.
W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie

(modlitwy w intencjach papieskich wymagane do uzyskania odpustu zupełnego)
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.32 sekundy