Home
Błąd
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Dlaczego Homoseksualizm jest grzechem
(0 przeglądających) 
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Dlaczego Homoseksualizm jest grzechem

Dlaczego Homoseksualizm jest grzechem 13 lata, 4 mies. temu #1151

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
1. Niemoralność czynów homoseksualnych

Jezus mówi nam, że każde pozamałżeńskie i przedmałżeńskie współżycie seksualne jest poważnym naruszeniem cnoty czystości, odnosi się to także do rozwiązłości homoseksualnej.

Kongregacja Nauki Wiary w liście skierowanym do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych (1.10.1986 r.) stwierdza, że "szczególna skłonność osoby homoseksualnej, choć sama w sobie nie jest grzechem, to jednak stwarza mniej lub bardziej silną skłonność do postępowania, które z punktu widzenia moralnego jest źle. Z tego powodu sama skłonność musi być uważana za obiektywnie nieuporządkowaną. Dlatego ci, którzy mają tego rodzaju predyspozycje, powinni być przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej, aby nie doszli do przekonania, że realizowanie owej skłonności w relacjach homoseksualnych jest opcją z moralnego punktu widzenia do przyjęcia".

Jezus Chrystus żyjący i nauczający w Kościele mówi jasno, jakie są cele aktu seksualnego. Z prawa naturalnego, z Pisma św. i Tradycji wynika, że istnieją dwa nierozerwalne cele aktu małżeńskiego, a są nimi nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety oraz rodzenie dzieci. Każde celowe wykluczenie jednego z tych celów jest niemoralne. Ponieważ homoseksualne współżycie nie wypełnia żadnego z dwóch celów aktu seksualnego, dlatego wszystkie akty homoseksualne jako przeciwne naturze są głęboko niemoralne. Kościół potwierdza w Katechizmie, że "Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że «akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane» Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym przypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane" (2357).

Wśród grzechów, które zamykają ludzi na przyjęcie daru zbawienia. Pismo św. wymienia uprawianie homoseksualizmu: "Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Kor 6,9; por. Rz 1,26-27; 1 Tym 1,9-11). W Księdze Kapłańskiej czytamy: "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli"
(20,13 por. 18,22).

Pismo św. potępia wszelkie pozamałżeńskie współżycie seksualne oraz akty homoseksualne. Dlatego każda próba moralnego sankcjonowania stosunków i małżeństw homoseksualnych jest działaniem wymierzonym przeciwko prawu Bożemu.

Człowiek od momentu poczęcia jest płci męskiej lub żeńskiej w każdej komórce swojego ciała. Natomiast orientacja seksualna hetero lub homoseksualna jest nabywana w podobny sposób jak inne orientacje osobowe takie jak ufność lub brak ufności, poczucie niższości lub pewność siebie, uzależnienie uczuciowe albo wewnętrzna wolność. Te postawy kształtują się w relacjach osobowych z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami i innymi ludźmi.

Homoseksualizm jest zaburzeniem i swego rodzaju anomalią rozwój ową. Nie ma absolutnie żadnych podstaw naukowych twierdzenie, że homoseksualizm jest tendencją wrodzoną.

Pan Bóg stworzył nas heteroseksualnymi, a orientacja homoseksualna jest psychiczną dewiacją nabytą na skutek negatywnego wpływu środowiska.

Cywilizacja śmierci jest ślepa na obiektywne zło aktów homoseksualnych i promuje pogląd, że najlepiej radzić sobie z problemem homoseksualizmu przez znalezienie sobie jednego partnera i wspólne z nim życie.

Jezus nauczający w swoim Kościele stwierdza, że kontakty seksualne pomiędzy osobami tej samej płci nie da się pogodzić z obiektywnym porządkiem moralnym. "Jedynie w stosunku małżeńskim współżycie płciowe może być moralnie dobre. Stąd osoba, która postępuje w sposób homoseksualny, postępuje niemoralnie. Wybór aktywności seksualnej z osobą tej samej pici jest równoznaczny z przekreśleniem bogatej symboliki i znaczenia, nie mówiąc już o celach i zamyśle Stwórcy co do rzeczywistości pici. Aktywność homoseksualna nie wyraża komplementarnego zjednoczenia zdolnego przekazać życie i dlatego jest sprzeczna z powalaniem do istnienia przeżywanego w formie dawania siebie, które według Ewangelii stanowi istotę życia chrześcijańskiego" (List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, 7).

To co się osiąga przez akt homoseksualny to wzajemna masturbacja.

Zwykle czynni homoseksualiści mają więcej niż jeden nałóg: alkoholizm, narkotyki, palenie w dużych ilościach przejadanie sie
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php

Odp: Dlaczego Homoseksualizm jest grzechem 13 lata, 4 mies. temu #1160

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Obecnie Kościół przychyla się najbardziej do określenia "skłonność
nieuprządkowana", należy jednak zaznaczyć że grzech jest
"niuporządkowanym stosunkiem do rzeczy stworzonych", tak wiec skłonność
sama sobie jest "trudnością" ale świadome uleganie jej jest grzechem


Zachowanie niemoralne
"aby nie doszli do przekonania, że realizowanie owej
skłonności w relacjach homoseksualnych jest opcją z moralnego punktu widzenia do
przyjęcia.", "Żaden autentyczny program duszpasterski nie może włączać organizacji, w
których zrzeszają się osoby homoseksualne, jeżeli nie zostanie jasno powiedziane, że
aktywność homoseksualna jest niemoralna" - List Kongregacji Nauki Wiary do
biskupów Kościoła Katolickiego w sprawie duszpasterstwa osób
homoseksualnych z 1986
Obrzydliwość - "Nie będziesz obcował z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą, To
jest obrzydliwość!" - Księga Kapłańska 18.22 i 20.13
Zachowanie aspołeczne - "W Księdze Kapłańskiej 18,22 i 20, 13 autor, wymieniając
konieczne warunki decydujące o przynależności do Ludu Wybranego, wyłącza z niego
tych, którzy praktykują homoseksualizm" - List Kongregacji Nauki Wiary do
biskupów Kościoła Katolickiego w sprawie duszpasterstwa osób
homoseksualnych z 1986
Czyny grzeszne - "mężczyźni współżyjący ze sobą (...) nie odziedziczą królestwa
Bożego" - 1 List do Koryntian 6,9
Zaślepienie - "W innym Liście (...) przedstawia postępowanie homoseksualne jako
przykład zaślepienia, w które popadła ludzkość." - - List... op.cit.
Konsekwencja dewiacji - "W miejsce pierwotnej harmonii między Stwórcą a
stworzeniem, bałwochwalstwo, stanowiące poważną dewiację, doprowadziło do różnego
rodzaju wykroczeń w dziedzinie moralnej" - (List - op.cit)
Grzech - "Również w doskonałej zgodzie z biblijnym nauczaniem, w wykazie
postępujących sprzecznie ze zdrową nauką wymienia się wyraźnie jako grzeszników
tych, którzy popełniają czyny homoseksualne (por. 1 Tm 1, 10)" - (List... op. cit.)
Niebezpieczeństwo - "praktyka homoseksualizmu poważnie zagraża życiu i dobru
bardzo wielu ludzi" - (List... op. cit.)
Zboczenie, bezwstyd - "Podobnie tez i mezczyzni, porzuciwszy normalne
wspólzycie z kobieta, zapalali nawzajem zadza ku sobie, mezczyzni z
mezczyznami uprawiajac bezwstyd i na samych sobie ponoszac zaplate nalezna
za zboczenie" (List św. Pawła Apostoła do Rzymian 1,27)
" homoseksualizm - zboczenie plciowe polegajace na ukierunkowaniu popedu
seksualnego do osobnikow tej samej plci" (Mała Encyklopedia Medycyny)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
Ostatnio zmieniany: 13 lata, 4 mies. temu przez sylka1989.

Odp: Dlaczego Homoseksualizm jest grzechem 12 lata, 1 miesiąc temu #2507

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1472
 • Oklaski: 8
Mt 19
w edycji
 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.30 sekundy